VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Zij dwongen Simon (zie Mc. 15,21).
De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat de Veroordeelde Man door uitputting niet in staat zou zijn het Kruis tot Golgotha te dragen. Dan zouden zij niet in staat zijn het vonnis tot kruisiging uit te voeren. Zij zochten iemand om het Kruis te helpen dragen. Hun oog viel op Simon. Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen. We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet wilde doen en bezwaar maakte. Het kruis dragen tezamen met een veroordeelde kon beschouwd worden als een weerzinwekkende daad voor de waardigheid van een vrij man.
Alhoewel onwillig, nam Simon het Kruis op om Jezus te helpen.

In een vastenhymne horen we de woorden: "Onder het gewicht van het Kruis verwelkomt Jezus de Cyreneer." Deze woorden geven ons een geheel ander inzicht: de Goddelijke Veroordeelde is iemand die min of meer
"een geschenk maakt" van Zijn Kruis.
Was Hij het niet die zei: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig." (Mt. 10,38).
Simon krijgt een geschenk
Hij werd er een "achtenswaardig" man door.
Wat de menigte zag als een aanslag op zijn waardigheid, heeft hem, vanuit het gezichtspunt van de verlossing, een nieuwe waardigheid gegeven.
Op bijzondere wijze heeft de Zoon van God hem tot medewerker van zijn heil gemaakt.
Is Simon zich hiervan bewust?
De Evangelist Markus identificeert Simon van Cyrene als de "Vader van Alexander en Rufus" (Mc. 15,21).
Daar de zonen van Simon van Cyrene behoorden tot de eerste Christelijke gemeenschap mag verondersteld worden dat Simon, terwijl hij het Kruis droeg, ook tot geloof in Christus kwam. Eerst gedwongen, nu vrijwillig geaccepteerd alsof hij diep geraakt was door de woorden: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig."

Door het dragen van het Kruis werd Simon gebracht tot de kennis van het Evangelie van het Kruis.
Sedertdien heeft het Evangelie gesproken tot vele talloze Cyreneers die in de loop van de geschiedenis geroepen werden het Kruis met Jezus mee te dragen.

GEBED

O Christus, U gaf aan Simon de Cyreneer
de waardigheid Uw Kruis te dragen.
Verwelkom ons ook onder deze last,
verwelkom alle mannen en vrouwen
en verleen aan iedereen het geschenk van bereidheid tot dienen.
Sta ons niet toe dat we ons weg zouden draaien van degenen
die zijn verdrukt door het kruis van ziekte,
eenzaamheid, honger of onrechtvaardigheid.
Naarmate wij elkaars lasten dragen,
help ons getuigen te zijn van het Evangelie van het Kruis
en getuigen van U
Die leeft en regeert in alle eeuwen der eeuwen.

A. Amen.

Allen: Onze Vader ...

Stabat Mater:
Wie kan nu zijn tranen houen,
en de Moeder hier aanschouwen,
in haar bitter zielewee;

Naar Zesde Statie

 


Bron:
www.vatican.va
Vertaling
en samenstelling: 2000-2006, Stichting Interkerk
Bijbelteksten: Katholieke Bijbelstichting, Vught